Jury pagina
Het doel van de jurering is om het meest complexe en indrukwekkende bouwwerk te laten winnen. Dit is een hele uitdaging, daarom hebben we dit jury kader ontwikkeld. De beoordeling wordt onderverdeeld in 5 categorieën en wordt er gebruik gemaakt van een transparante beoordeling waar jullie deelnemers zelf aan bijdragen.

Veiligheid

Wat betreft veiligheid is er een harde ondergrens maar geen deel van de beoordeling. Ten allen tijden wordt er veilig gewerkt die wordt gewaarborgd door de algemene veiligheidscoördinator. Deze kan bij onveilige situaties ingrijpen en afhankelijk van de ernst kunnen er maatregelen volgen zoals:

 • Waarschuwing
 • Tijdelijk stilleggen van de bouw
 • In mindering brengen van een percentage van de punten
 • Diskwalificatie van een individu of een team

De minimale veiligheidseisen zijn:

 • Op hoogte (voeten hoger dan 2,5 m) wordt altijd gezekerd gewerkt (altijd min. 1 zekerpunt vast)
 • In en rondom een constructie waar gezekerd gewerkt dient te worden draagt iedereen een helm
 • In het bouwplan is ook een veiligheidsplan verwerkt

Categorieën

De beoordeling is opgesplitst in 5 categorieën zoals hieronder beschreven met de bijbehorende wegingen. Een toelichting met voorbeelden wordt per categorie gegeven.

CategorieWeging
Aangezicht25%
Constructie25%
Technieken20%
Bouwproces15%
Samenwerking15%

Aangezicht

Stel dat een toeschouwer van afstand jullie bouwwerk ziet staan naast alle anderen. Wat maakt dat deze dan in het oog springt.
Denk hierbij aan o.a.:

 • Bewegende delen
 • Formaat van het bouwwerk
 • Bijzondere vormgeving en/of schoonheid (Natuurgetrouwheid)

Constructie

 • Het eindresultaat is zoals bedoeld en beschreven in het bouwplan
 • Bewegende delen bewegen zoals bedoeld en beschreven in het bouwplan
 • Niet bewegende delen moeten ook niet bewegen
 • De constructie is kracht technisch goed opgebouwd, logisch gebruik van diagonalen etc. voor het
 • versterken van de constructie
 • De constructie is verankerd waar nodig

Technieken

 • De meest passende (knoop) technieken worden gebruikt in de juiste situatie
 • De uitvoering van de (knoop) technieken
 • De diversiteit van de gebruikte technieken, o.a. het aantal verschillende sjorringen en knopen
 • De kwaliteit van de gebruikte verankeringen
 • De keuze en uitvoering van gebruikte hijstechnieken
 • Voor de wijze hoe een sjorring dient te worden gelegd wordt de werkwijze van Scouting Nederland als leidraad genomen.

Bouwproces

 • Het bouwproces is opgedeeld in handige stappen.
 • De werklast is verdeeld over de dag.

Samenwerking

 • Leiderschap
 • Teamwork
 • Sfeer
 • Effectieve communicatie

Jurering plan

Om het jurering proces zo eerlijk en transparant mogelijk te houden zal elk team één afgevaardigde leveren die zal deelnemen in de jury. Met enkele randvoorwaarden:

 • De afgevaardigde wordt niet door gewisseld om het proces efficiënt te houden en consistentie in de jurering te behouden.
 • Jurering gaat voor. Hou hier dus rekening mee in het bouwproces aangezien het jureren tijd kost. Een elfde persoon in je team voor de jury of een wisselbouwer is dus aan te raden.

Het jury team wordt aangevuld met vakjury van de NKP staf grofweg in de verhouding ¾ afgevaardigden en ¼ vakjury (bv. 6 afgevaardigden en 2 vakjury). Op deze manier kan de vakjury van de NKP staf de afgevaardigden instrueren en begeleiden waar nodig en zal er een consistente beoordeling over lange termijn gewaarborgd blijven.

Jurering momenten (onder voorbehoud)

 • Beoordelingsmoment 1, +2h. Vakjury (Bouwproces + Samenwerking)
 • Beoordelingsmoment 2, +4h. Vakjury + afgevaardigden
 • Beoordelingsmoment 3, +6h. Vakjury (Bouwproces + Samenwerking)
 • Beoordelingsmoment 4, +8h. Vakjury + afgevaardigden
 • Eindbeoordeling. Vakjury + afgevaardigden

Gedurende het hele bouwproces worden er beoordelingsmomenten ingelast, in totaal 5 waarvan 2 alleen voor de vakjury. Deze twee beoordelingsmomenten zijn ingelast om een beter totaal beeld te krijgen van het proces en hier wordt dus ook alleen beoordeelt op de categorieën Bouwproces en Samenwerking. De andere drie beoordelingsmomenten wordt gedaan met de volledige jury waarbij alle categorieën worden beoordeeld met uitzondering op Aangezicht, deze wordt alleen in de eindbeoordeling meegenomen. Het streven is dat een beoordelingsmoment per team ca. 5 minuten kost zodat een volledige ronde niet meer dan uur duurt. Dit is vrij uitdagend en waar nodig zal er in kleinere groepen beoordeeld te worden om de jurering sneller te laten verlopen. Bij elk beoordelingsmoment lopen de juryleden (vakjury en afgevaardigden) een ronde langs alle teams. Per team vult elk jurylid op eigen inzicht het beoordelingsformulier in, naar eer en geweten zo eerlijk en consistent mogelijk:

 • De juryleden lopen samen op.
  Reden: Mogelijkheid tot overleg, meer consistente beoordeling.
 • Het jurylid houdt de ingevulde scores voor zichzelf.
  Reden: Geen beïnvloeding van teams of andere juryleden.
 • Tijdens de beoordeling staat het elk jurylid vrij om de andere juryleden te wijzen op opvallende punten, maar of en hoe deze worden meegewogen bepaalt ieder voor zich.
 • Wanneer een categorie op een bepaald moment echt niet te beoordelen is (bv. samenwerking terwijl het team al klaar is), wordt de categorie gemarkeerd als N.V.T. Dit betekent dat dit beoordelingsmoment voor deze categorie wegvalt, waardoor de andere beoordelingsmomenten zwaarder zullen meetellen.

Na de einduitslag (en opruimen) volgt een jury toelichtings - en transparantie ronde:

 • Duur: ca. 30 minuten.
 • Alle beoordelingsformulieren worden twee keer gekopieerd en aan de bijbehorende teams uitgedeeld. De originelen gaan naar het jurylid dat ze heeft ingevuld.
 • Elk jurylid zit aan een lange tafel met een naambordje en al zijn beoordelingsformulieren erbij.
 • Per team kunnen twee personen langs de juryleden lopen en om toelichting en uitleg vragen over de beoordeling. Let op: de beoordeling staat vast en kan niet aangepast worden! Deze ronde is bedoeld voor verheldering, niet om extra punten te sprokkelen.
 • Enkele NKP stafleden leiden waar nodig het proces in goede banen, zodat dit voor iedereen prettig verloopt.