Het lidmaatschap

Binnen onze vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Deze afspraken zijn bij de Hopman Masselman Groep vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de door Scouting Nederland aangegeven statuten en het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

Huishoudelijk reglement Scouting Nederland

Onze aanvulling op het Huishoudelijk reglement Scouting Nederland wordt binnenkort hier toegevoegd

Contributie

De contributie voor het seizoen 2021/2022 vastgesteld op €125,-. Bij het incasseren van leden die eerder stoppen of later beginnen wordt er per half jaar gerekend.

Privacy beleid

Hier vind je ons Privacy Beleid.