Het lidmaatschap

Binnen onze vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Deze afspraken zijn bij de Hopman Masselman Groep vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de door Scouting Nederland aangegeven statuten en het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

Huishoudelijk reglement Scouting Nederland

Aanvullend Huishoudelijke reglement HMG versie 1.4
Een vernieuwde versie van deze aanvulling is in de maak.

Hier onder vindt u de welkomsbrief met het formulier voor de automatische incasso.
Welkomsbrief & incasso machtiging

Contributie

De contributie voor het seizoen 2021/2022 vastgesteld op €125,-. Bij het incasseren van leden die eerder stoppen of later beginnen wordt er per half jaar gerekend.

Privacy beleid

Hier vind je ons Privacy Beleid.