Nederlands Kampioenschap Pionieren 2024

Doe je mee met jouw groep/team? Het gaat erom de beste pioniers van Nederland te verzamelen in de Soester Duinen én aan de slag te gaan. Wie bouwt het mooiste, indrukwekkendste, ingewikkeldste of moeilijkste object binnen de tijd? Dit jaar is er ruimte voor 10 deelnemende teams. Ben jij daar bij? Teams kunnen ook uit verschillende groepen worden samengesteld. Of een regio vertegenwoordigen. Geïnteresseerd? Kijk dan eerst eens de after-movies uit 2023 en 2019! Dat geeft een goed (en heel mooi) beeld!
Inspiratie nodig? Alle bouwplannen van afgelopen edities en de einduitslagen vind je hier.

Hoe was het NKP 2023?

Zaterdag 24 juni 2023 organiseerden we het 2e Nederlands Kampioenschap Pionieren.Ook dit jaar won de Scoutinggroep Jan Wandelaar uit Zeewolde. Dit keer met een Reuzenrad. Ook de andere bouwwerken (Molen, Mijn-lift-toren, een Kunstwerk van een bloem) waren super tof.
Bekijk de aftermovie:

2019

In 2019 organiseerde de HMG voor het eerst het Nederlands Kampioenschap Pionieren. Van de 5 deelnemende teams werd uiteindelijk de Scoutinggroep Jan Wandelaar uit Zeewolde de kampioen. Dat zijn ze nu dus al 3 jaar! Wie neemt de trofee over óf blijven ze nóg een jaar kampioen? Om een indruk te krijgen klik je op: Fotoboek NKP 2019

Bekijk de aftermovie:

De lichten staan op groen voor het NKP 2024. Doen jullie mee? Op zaterdag 29 juni 2024 gaat het 3e NKP-competitie los. Wie bouwt het mooiste object? Wie lukt het om de eervolle titel Nederlands Pionierkampioen te pakken? Durf jij de uitdaging aan? Meld je dan aan via het contactformulier Het Nederlands Kampioenschap Pionieren.

Vanaf het eerste ochtendlicht (5.18) start de wedstrijd voor maximaal 10 teams, om gedurende 10 uur (dus stipt tot 15:18) een uitdagend object te pionieren in de Soester Duinen. Het bouwterrein is bij de brandgang bij de Sparrenlaan/HMG.

De teams mogen tijdens de wedstrijd met maximaal 10 deelnemers in hun wedstrijdvak knopen. Teams kunnen zelf bepalen wie er meedoen. Teams kunnen uit Stamleden, Roverscouts, Explorers of Leidingteams bestaan. Scouts mogen ook meedoen, mits ze onderdeel uitmaken van een team met ook een aantal volwassenen. Er zijn maximaal 2 wisselspelers mogelijk per team. Laten jullie zien wat jullie in je mars hebben? Het NK Pionieren staat open voor teams uit alle windstreken van Nederland.

De teams maken in maximaal 10 uur een pioniersobject in één van de deelnemersvakken welke zijn afgezet met lint. De wedstrijdvakken zijn 10 bij 10 meter (exclusief evt. tuilijnen), maar als een team iets meer ruimte nodig heeft of andere verhoudingen kan vooraf dispensatie bij de wedstrijdleiding aangevraagd worden. Dit zal dan naar redelijkheid worden beoordeeld door de wedstrijdleiding om gave ideeën mogelijk te maken en ook een gelijk speelveld te blijven behouden.

Alleen teamleden mogen tijdens de wedstrijd en de expositietijd de wedstrijdvakken betreden. Toeschouwers blijven buiten de vakken. Er is rond de wedstrijdvakken een veiligheidsrand van minimaal 3 meter buiten elk wedstrijdvlak.

Als er meer dan 10 teams willen meedoen worden de 10 meest uitdagende ontwerpen gekozen. Elk team moet dus vooraf hun ontwerp en bouwplan indienen bij de wedstrijdleiding.

Er is een jury die tevens de wedstrijdleiding adviseert en toeziet op veilig werken en veilige constructies. Elk team dat meedoet levert 1 één lid die betrokken wordt bij de jurering. Zo maken we het proces van jureren transparant en betrekken we de teams actief. Het idee is het object dat het meest complex is qua bouwwerk én het meest indrukwekkend is, wint. Dat is best een uitdagend juryproces, daarom hebben we een jureringskader gemaakt. Lees meer op de jurypagina.

Teams nemen hun eigen materialen en palen mee. Er is dan ook geen maximum aan materialen dat een team mag meenemen. Deze materialen worden aangeleverd op vrijdagmiddag/avond 28 juni op de parkeerplaats voor de HMG (Sparrenlaan, Soest). De materialen worden daarna door de teams zelf met hulp van onze logistieke ondersteuning (een trekker met oplegger) naar hun wedstrijdvlak gebracht. Teams mogen ook hun supporters inzetten om de materialen naar het wedstrijdvlak te verplaatsen.

Na afloop moeten de teams hun materialen weer zelf (met evt hulp van hun supporters) terugbrengen naar hun aanhanger. Teams nemen hun eigen afval mee naar huis.

Van 15.18 tot 17.18 is er tijd voor het publiek, de teams en de jury om de bouwwerken te bezichtigen en te inspecteren. Om 17.30 uur worden de winnaars bekend gemaakt en daarna start het afbreken. Rond 20.00 zijn de duinen weer leeg en wordt er voor de deelnemers een barbecue en feest op het eigen terrein van de HMG georganiseerd.

Het feest is afgerond om 24.00. Deelnemers kunnen vrijdag en zaterdag slapen in eigen tenten en in beperkte mate in de gebouwen van de HMG (vooraf reserveren).

Deelnemen kost € 50,- per persoon: (dus minimaal 500,- en maximaal € 650,- per team). Dit is inclusief logies indien gewenst, ontbijt, lunch en barbecue/diner op zaterdag en koffie en thee.

Aanmelden

Aanmelden doe je door een bericht te sturen via het contactformulier naar Het Nederlands Kampioenschap Pionieren.

Deelnemers informatie

 • Ieder team neemt zijn eigen bouwmaterialen mee.
 • Het bouwmateriaal van elk team moet door het team op de bouwlocatie worden gebracht.
 • De draagconstructie van het uiteindelijke bouwwerk moet bestaan uit hout en touw. Tijdens de bouw en in de constructie mogen ook andere (vaker gebruikte) materialen worden gebruikt, zoals katrollen, ladders. Dit als het nodig is voor de veiligheid, om onnodige slijtage te voorkomen, omdat het bijdraagt aan het functioneren van het object of uit decoratief oogpunt nodig is (bijv. propellor van een vliegtuig). Van te voren geconstrueerde onderdelen, (zoals, spanten, hangfietsen, stalen platen/vlonders) zijn niet toegestaan. Heb je een verzoek tot dispensatie op deze regel, neem dan vooraf contact op met de wedstrijdleiding.
 • Ieder team levert van te voren een bouwplan aan bij de jury.

Jurering

Hier staat in het kort hoe de jurering is opgezet. Een toelichting en uitgebreide uitleg is te vinden op de jurypagina.
Het juryformulier helpt om de teams te beoordelen op de verschillende bouwwerken. Het algehele doel is dat het meest complexe, indrukwekkende en technisch vaardigste bouwwerk wint. De lat hoog leggen moet uitbetaald worden mits de uitvoering er niet van ten koste gaat. Om dit doel te halen, is de score onderverdeeld in vijf categorieën:

Categorie en weging

 • Aangezicht 25%
 • Constructie 25%
 • Technieken 20%
 • Bouwproces 15%
 • Samenwerking 15%


Veiligheid
De veiligheid heeft een harde ondergrens.
Het is geen onderdeel van beoordeling maar moet ten alle tijde gewaarborgd worden.
De veiligheid wordt gewaarborgd door de veiligheidscoördinator.
Minimale veiligheidseisen:

 • Op hoogte (voeten hoger dan 2,5 m) wordt altijd gezekerd gewerkt (altijd min. 1 zekerpunt vast)
 • In en rondom een constructie waar er bouwdelen boven het hoofd komen dient iedereen met een helm te werken.

De veiligheidscoördinator heeft de bevoegdheid om te oordelen over de veiligheid en zo nodig het bouwproces stil te leggen. Voor de jurering geldt: Als er onveilig wordt gewerkt kunnen er punten worden afgetrokken. Extra toelichting is te vinden op de jurypagina.

Veel gestelde vragen

Hoe lang mag de aanhangwagen maximaal zijn?
Hier stellen we geen eisen meer aan. Teams brengen zelf hun spullen naar het bouwterrein. We gaan als organisatie kijken in hoeverre we de teams hierbij kunnen ondersteunen.

Worden er pionier en bouwmaterialen etc. beschikbaar gesteld door de organisatie?
Nee, ieder team moet zijn eigen spullen meenemen.

Mag je andere materialen gebruiken dan hout en piotouw in je bouwerk?
Speciale onderdelen mogen worden gebruikt onder de strikte voorwaarde dat het bouwwerk in de kern een pionier-object blijft. Daarnaast moet er worden voldaan aan minimaal 1 van onderstaande stellingen:
- Het speciale onderdeel is uit decoratieve oogpunten noodzakelijk (Bijvoorbeeld: Een vooraf gezaagde propeller op een vliegtuig)
- Het object zou onveilig zijn zonder het speciale onderdeel (Bijvoorbeeld: Het gebruik van ladders in torens, of staalkabel om hoge spanningen tijdelijk te dragen.)
- Het speciale onderdeel is nodig om (onnodig) materiaal slijtage te voorkomen (Bijvoorbeeld: Het gebruik van katrollen om slijtage in touwen te voorkomen)
- Het speciale onderdeel draagt positief bij aan -, en is nodig voor-, het functioneren van het object (Bijvoorbeeld: Een contragewicht bij een brug, of planken als plateau in een toren)

Het uitgangspunt blijft te allen tijde, dat het object voor veruit het grootste deel uit pionier hout en touw bestaat. Als je van plan bent andere zaken dan hout en piotouw te gebruiken, neem dit dan duidelijk op in je ontwerpbeschrijving en bouwplan.

Wat zijn de jury beoordelingsnormen voor de wedstrijd?
Dit staat in onder het kopje jurering. Heb je feedback voor de jury? Laat het ons weten!
Categorie en weging

 • Aangezicht 25%
 • Constructie 25%
 • Technieken 20%
 • Bouwproces 15%
 • Samenwerking 15%

Veilig werken is geen onderdeel van de beoordeling, maar wel te allen tijde vereist. Veilig werken vraagt in ieder geval:

 • Bij ontwerp en bouwplan rekening houden met veiligheid;
 • Op hoogte werken = gezekerd werken
 • Veiligheidsplan per team

Willen jullie van te voren weten wat we willen gaan bouwen?
Ja, alle aangemelde teams krijgen t.z.t. een verzoek om hun bouwwerk te beschrijven (model/tekening) en een bouwplan en veiligheidsplan in te sturen.

Wat als er meer dan 10 teams mee willen doen?
Als er meer dan 10 teams inschrijven maken we op basis van de bouwplannen een voorselectie. Er kunnen maximaal 10 teams deelnemen om de organisatie voldoende overzichtelijk te houden.

Wanneer sluit de inschrijving?
De inschrijving sluit zaterdag 6 april 2024 (24.00). Dan moeten ook alle ontwerpen, bouw- en veiligheidsplannen binnen zijn.

Wanneer weten we op zijn laatst of we zijn geselecteerd voor het NKP met ons ontwerp?
Zaterdag 20 april 2024 krijgen alle aanmelders te horen of hun ontwerp wel of niet geselecteerd is. Jullie inschrijving is pas definitief als je hebt betaald.

Wij hebben geen team van 10 mensen, maar minder. Mag dat, en betaal je dan evenveel als een team van 10?
Je mag meedoen met een team van minder dan 10 deelnemers. De bijdrage is 50 euro per deelnemer, dus bij minder teamleden betaal je ook minder.

Wij hebben geen team van 10 mensen, maar meer. Mag dat?
Je mag meedoen met een team van 10 deelnemers, aangevuld met maximaal 2 wisselspelers. Nog altijd mogen er maximaal 10 personen tegelijk in het bouwvak komen. Het doel hiervan is om geen pio-fanaten thuis te hoeven laten, maar je mag hier geen noemenswaardig voordeel uit halen.

Mogen we supporters meenemen?
Iedereen is welkom, toegang is gratis voor toeschouwers. Als je supporters mee wilt nemen die willen blijven slapen, mee bbq-en of iets dergelijks, geef dit dan door bij de aanmelding. Zij betalen dan naar rato mee.

Er is een feest na de wedstrijd, na de barbecue. Is dat alleen voor deelnemers?
Alle inschrijvende teams (dus ook de niet geselecteerde) krijgen een uitnodiging om te komen kijken op het NKP en om deel te nemen aan de barbecue en het feest. Ook de supporters die meegereisd zijn met hun team zijn welkom op het feest.

Kunnen we blijven slapen met ons team?
Ja, er is gelegenheid om op ons terrein jullie tent op te zetten en te blijven slapen. Geef dit aan bij jullie aanmelding, zodat we voldoende plekken reserveren.